, "địa lý": { "@type": "Tọa độ địa lý", "vĩ độ":10.8292885, "kinh độ":106.6143944 }, "openingHoursSpecification": { "@type": "Thông số giờ mở cửa", "ngày trong tuần": [ "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ Tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy", "Chủ nhật" ], "mở": "00:00", "đóng cửa": "23:59" }

Liên hệ

Công ty TNHH Tm DV vT Quang Tiến

Địa chỉ: 105 B Tân Thời Nhất 01, Tổ 76, P. Tân Thới Hiệp, Q.12

Điện thoại: 0918.880.796 - 0937.422.268

Email: congtyvantaiquangtien@gmail.com

Website: www.xecauquangtien.comGọi điện
Sms
Chỉ đường
0918.880.796